Sprzedaż Albumu Historycznego

Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii
w czasach II wojny światowej

Autorzy: Wiesław Dziubek, Wojciech Kominiak

Cena 94 zł

Szanowni Państwo!

Nakład książki został wyczerpany – planowany jest dodruk na jesień 2020 r.

Wysyłkowy Punkt sprzedaży (patrz lewa strona): BRAK

Stacjonarne Punkty sprzedaży:

CENTRUM Bielska-Białej:

  • Księgarnia „Klimczok”, B-B, ul. Cyniarska 11 BRAK
  • Księgarnia „Stankiewicz 2”, B-B ul. 3 Maja 9 BRAK
  • Księgarnia Staromieyska, B-B, ul. Rynek 22 BRAK
  • Księgarnia Prawnicza, B-B, ul. Cieszyńska 8 BRAK

DZIELNICE I OKOLICE:

  • WAPIENICA: Szkoła Języków Obcych TIME, B-B ul. Cieszyńska 367 BRAK
  • WAPIENICA: „BETA”, B-B ul. Jaworzańska 4 BRAK
  • KOMOROWICE: Szkoła Języków Obcych TIME, B-B ul. Katowicka 63 BRAK
  • BYSTRA: Szkoła Języków Obcych TIME w Bystrej ul. Boczna 2 BRAK

Album pt. Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej, autorstwa Wiesława Dziubka i Wojciecha Kominiaka, jest pierwszą wydawniczą próbą przedstawienia – w tak obszernej formie – okresu okupacji hitlerowskiej w naszym mieście, w oparciu o zebrany materiał fotograficzny i ilustracyjny.

Książka jest kontynuacją dwóch poprzednich publikacji, ukazujących miasto nad rzeką Białą w czasach kiedy należało do cesarstwa austriackiego: Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej autorstwa Piotra Keniga i Wojciecha Kominiaka – I wyd. 2001 r. ; II wyd. 2008, oraz w okresie międzywojnia: Bielsko-Biała w czasach II Rzeczypospolitej autorstwa Ewy Janoszek i Wojciecha Kominiaka – wyd. 2008.

Zbiór prezentowany w niniejszym albumie zawiera 250 fotografii i widokówek, w wielu przypadkach dotąd niepublikowanych, wśród których znajdują się również unikatowe zdjęcia lotnicze Bielska, Białej i okolic z ok. 1941 r. Zdjęcia zostały opatrzone odpowiednim komentarzem zredagowanym w taki sposób, aby czytelnik odniósł wrażenie iż bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach ilustrowanych przez fotografie. Dodatkowo w aneksach zamieszczono spis ulic zestawiając nazwy funkcjonujące przed 1939 r. z tymi – nadanymi             w czasie okupacji, porównując je z obecnie obowiązującymi. Album rozpoczynają fotografie tunelu kolejowego w Bielsku pod ulicą 3-go Maja, wysadzonego przez polskich saperów w noc poprzedzającą wejście Wehrmachtu do miasta. Następnie prezentowany jest fotoreportaż z wkroczenia do Bielska wojsk niemieckich, autorstwa Ferdynanda Pernersdorfera, bielskiego fotografa i wydawcy pocztówek. Został on wzbogacony amatorskimi zdjęciami, dając tym samym pełniejszy obraz tego wydarzenia, tak tragicznego w skutkach dla polskich mieszkańców. W dalszej część albumu zostały przedstawione amatorskie zdjęcia z lat 1939-1945, a po nich widokówki Bielska, Białej i okolic wraz z górskimi schroniskami. Na końcu zaprezentowano wspomniane już powyżej zdjęcia lotnicze z ok. 1941 r, na których zaznaczono ważniejsze budynki administracji niemieckiej, a także miejsca straceń Polaków. Mamy nadzieję że album zagości w Państwa domach i przyczyni się do lepszego poznania zawiłej, ale zarazem bardzo interesującej historii Bielska-Białej.